en de rest....

 

- De Bouworde: Hier valt heel veel over te vertellen en dat gaan we ook doen!

....Klik hier voor een inleiding over dit onderwerp van Benno de Waal en

....hier voor een verslag van zijn hand met onthullende foto's van het project in 1963 in Baar (Zwitserland).

....Maar Benno weet van geen ophouden, dus hier een verslag van hem en enkele anderen van het project in Macugnaga (Italië)
... in 1964.

... Kijk hier voor het verslag van Guy Steffens over het project in Poissy (Frankrijk)

xx Dan hier voor de belevenissen van een groep eindexaminandi van de A klas in 1964 in Lyon

xx En dan zijn we nog niet klaar: John Candel heeft mooie herinneringen aan Poitiers in 1963. Die zijn hier te lezen.

- Pax Christi voettocht Paulus van Mansfeld heeft hier een verslag uit Stroom Op over aangeleverd uit mei 1964 met
.. bijbehorende foto.

_(verslag en foto openen elk in een nieuw venster)

- De Veldeke schaakclub telde zo’n twintig leden. We speelden zaterdags in de kelder van de school.
-- Paulus van Mansfeld (degene die dit meldt) is niet bekend of er nog (groot)meesters uitgegroeid zijn.
__"Op de sportontmoetingen met gymnasium Venray en Bernardinus Heerlen speelden we onze rol mee,
__evenals op de grensoverschrijdende schooltoernooien in Duitsland en België.
__Eenmaal hebben we een simultaantournooi georganiseerd, waarvan bijgaande
foto (opent in een nieuw venster)
__Op het  jaarlijkse toernooi  tegen de leraren behaalde ik mijn finest hour door winst op de scheikundeleraar Bakker.
__ In mijn werk in Indonesië verwierf ik respect bij de notabelen, omdat ik hen schakend kon verslaan."

- Over het Schoolbal op 19 september 1963 en Los Ballos hebben we uiteraard (hier) ook een verhaal van Benno de Waal
-- en Herman Weltens
..

.- Stroom Op was ons schoolblad, het verscheen een paar keer per jaar. Je kunt er over discussiëren waar de naam vandaan kwam:
..
Ging de inhoud tegen de stroom of was de stroom op omdat die in die tijd dikwijls uitviel en de leerlingen dan in het donker zaten?
...In "onze" tijd was het nog een fraai vormgegeven boekwerkje in offzetdruk, de laatste nummers die we konden vinden uit 1971

...waren niet meer dan flodderige stenciltjes...
...Klik hier voor een bloemlezing van de hand van Huub Philippens.

- De (Maria) Congregatie stond, strikt genomen, los van het Veldeke en werd bestierd door de Paters Jezuïeten.
... Hier
leest u er meer over.

- zoals bekend had het Veldeke een heel actieve Toneelclub met de heren Hamilton en Sips als drijvende krachten
-- lees hier de bespreking van de uitvoering van Judas van Puget en Bost uit 1959;
-- hier een recensie van Sheakespeare's De Storm uit 1962
-- In 1963 werd "Bloed en Liefde" van Bomans opgevoerd. hier het programma met bijzondere advertenties en hier de bespreking
-- van de hand van de heer Beuken in Stroom Op

- Guus Stille meldt ook het bestaan van de Radioclub onder de bezielende leiding van de Pie zelve die bijeenkwam op
-- woensdagmiddag in een werkruimte die zich bevond in een van de kelders van het schoolgebouw.
-- Als leden daarvan – naast vele anderen – herinner ik mij Guus Schulte, Frank Vlaskamp en hijzelf. Of daarvan verslagen zijn
-- verschenen in Stroom Op wordt betwijfeld. 

- het Schoollied, ik herinner me de melodie en het eerste couplet:
't Veldeke College steit altied bovenaon
Veer zien neet klein te kriege en durve alles aon
bij studie en ontspanning, bij sport en bij cultuur
zal us college blieve vol geestdrift en vol vuur

De melodie kunt u hier horen. Als afspelen niet lukt dan het bestand opslaan en dat dan afspelen. Als dat ook niet lukt vraag Louis dan of hij het een keer bij u thuis komt spelen.

Dit lied werd door Paoter Laetus gelanceerd tijdens een gezamenlijke maaltijd in de foyer van het Staargebouw, waarschijnlijk
in het kader van het 40-jarig bestaan van de school.

- Il Zawwelore, een klassiekier van Giel van Lijf. Her - uitgevoerd onder zijn leiding door leerlingen en leraren rond 1962
De tekst was op de melodie van bekende klassieke opera’s,

Een fragment hieruit werd in die tijd, onder andere tijdens Vastelaovend in café “Le Mouton Blanc” , samen met andere bekende operastukken als alternatief carnavals-lied gezongen. (Scrabeuze toevoegingen/ aanpassingen uit die carnavalsversies zijn hier weggelaten).     

Keuning de Zawweleer
Dee ging zien dochter zeuke.
Heer zeuk in ’t gans pelies
Vaan de kelder tot de keuke
Meh heer vint häör lekker neet.
Ze zit op ut weike, ze zit op ut weike, ze zit op ut weike…… mèt Servée.
(melodie Zigeunerkoor uit Il Trovatore van Verdi)