D'n daag zellef: TenTen!

Op 10 oktober was het dan echt zover: The Day After The Months Before.

Klik hier voor alle de foto's.
(met dank en lof aan Jules voor het voorbereiden van de presentatie)
We hebben wel besloten dat ze alleen toegankelijk zijn voor de deelnemers en voor degenen die in het Snoetsenbook staan, dus er is een wachtwoord nodig. Even opvragen bij de bookmeker:

En hieronder wat reacties van de aanwezigen (in chronologische volgorde; "Iech kin miech daobij aonslete..." slaat dus altijd op het bericht erboven).
Klik hier voor de meest recente onderin de lijst.

Aon Allemaol.

Wat unne sjoenen aovund. Ut waor geslaag!
Perfisia aon de organisatore!

Paul Stevens.

-=-=-=-=-=--=

Iech kin miech daobij aonslete en daank eederein dee d'n aovend tot e sukses gemaak heet.
Kompleminte,
Wil Kuckelkorn

-=-=-=-=-=--=

beste allemaal ,

Hartelijk dank voor deze fijne bijeekomst.
Compimente aan de organisatie.
Voor herhaling vatbaar.

stevige poot wim blom

-=-=-=-=-=--=

Maag ich mich aonslete en aoch nog bedaanke veur deze sjoene morrege en gezellige lunsj (?). Alles heet mien hoeggespanne verwachtinge nog euvertroffe!
Huub Philippens

-=-=-=-=-=--=

Ut heet miech good gedoon, al die aw knakkers nog ins te zien en te spreke.
Biezundere daank aon Herman Weltens en zien team veur ut opstarte vaan deez Réunie en de oetvoering vaan alle dinger die daobeij hure.
Ut is gewore, wat ut mos weure:  nao 50 jaor te hure kriege, wat ederein heet mètgemaak in zie leve nao de HBS vaanaof 1964 tot noe.

Kompleminte aon ederein.

Bert Claessen

-=-=-=-=-=--=

Ich had gezag: 'Euver vieftig jaor weer' meh d'r zien vaan die pessimiste...

Huub Philippens

-=-=-=-=-=--=

Hallo aw boeve,

Dit kos inch miech neet bedinke, zoene merveilleuse aovend. Geweldig. Koste veer dat nog mer ins ins euverdoen. Perfisia organisatie-team!!
Veer waore toch wel leuke en gezellige bateraove. Hopelijk kinne v'r dat nog unie kier lapte zien.
Bedaank,
Jan Halders.

-=-=-=-=-=--=

Bèste maan Herman,

Iech höb ter aofsjeid gein puneke op dien bölke kinne geeve:
Iech voond diech neet mie in/bei Bergrös.
Dus krègs te dat noe vaan miech:


eigenlijk zouden we geen actuele foto's plaatsen... (Bookmeker)

Dien initiatief heet eh boetegewoen groet succes opgelieverd!
Daank daorveur, auch naomes Carla!

Mmmaaarrrrr....(en nu schakel ik over in ‘t Zeeuws)....ik moet toch nog effe afkicken...en mot volgende ventileren:
D’r is hééél veel goed gegaan, ‘n paar zaken konden beter en – ja eerlijk is eerlijk – er ging ook wel iets mis.
Het niet-goede viel in ‘t niets als je kijkt naar ‘t eindresultaat, maar mocht er over tig tijd (optimist Huub zegt 50 jaar...) iemand opstaan om jouw voorbeeld te volgen dan ‘t raadzaam deze zaken te notuleren zodat deze man(nen) niet opnieuw ‘t wiel hoeft uit te vinden (Bewust zeg ik iemand anders, omdat als jij deze handschoen opnieuw oppakt ‘t ‘n fluitje van ‘n cent zou zijn om ‘t succes te herhalen!!!).

Ik stel voor dat ik ‘n aftrap maak voor “Wat goed ging / wat beter kon / wat fout ging” en dat jij de mannen (en die paar vrouwen) uitnodigt hùn eieren te leggen.
OK? (bij niet-OK doe ik ‘t toch... je kent me (inmiddels weer terug)...)

Tot horens schrijvens,
Groet,
Benno

-=-=-=-=-=--=

Maag ich nog twee opmèrkinge make, of eigelik drèj? (mèt m'ne aaifoon kos ich oonderweeg gèjn umlaute sjrieve, meh mèt m'n aaimek wel)
1. Ich höb 'ne massa sjaole vaan binne gezien bèj mien bezeuke, aoch es vakdidaktikus, meh 't Veldeke vaan uzze tied springt er bovenoet. Neet allèjn haw veer 'ne boel oetstekende lierare, meh veer woorte umringt mèt enerzjieke, kreatieve, aordige paoters die hunne tied en de kèrrek wied veuroet waore (e soort Paus Franciscus avant la lettre) en die us hobbe opgenome in van allerlèj clubs, aktiviteite die hun weerga niet höbbe. Dat is uniek en dao kin veer slivvenhier op us bloete kniejje veur daanke. Sommige höbbe de kèrrek mote verlaote, meh Laetus zag sjus es paoter vaan Kilsdonk (dee ich in Amsterdam höb mage liere kinne) dat 't 'n rotkerk waor soms, meh wel zien kèrrek. Ich deenk dat Paulus dat kin oondersjrieve.
2. En dat had z'n weerslag op de reunie. Dao höbbe, Herman en zien ploog, Rudi, Benno, Ger oonder andere, ziech sjènbaar oet de naod gewèrrek en met de nudige krejativiteit, de nudige zwètdruppels e program oet de groond gestamp dat ier deeg aon wat us op 't Veldeke geboje woort. Dao bin ich, meh edereen stök veur stök dee aonwezig moch zien, ze intens dankbaar veur. Ut weer hat zich aoch metein aongepas. Hopelik kump 't aoch weer gaw in orde met 't oonderste deil vaan Herman ze geziech. Ich zal 'ns bejje nao Paoter Laetus.
3. En daan val ik nog euver de "werknummers" vaan Jules. Karl Marx heet zich al umgedrejd in ze graaf, de arbeidende klasse leet zich mesjiens wel 't proletariaat numme, meh "nummers"? Mesjiens mote veer 't zoe sjrieve: "wèrrekknömmers". Meh dat alvas veur de volgende kier.

Aoch mien kompleminte aon ederein.

Huub Philippens

-=-=-=-=-=--=

Aon eederein,

Ut waor sjiek, sjoen, fantasties, perfekt.
Lof veur en daank aon de organisatore.
Chapeau !1

Ron(nie) Ruth

-=-=-=-=-=--=

Zoeveul gestolde herinneringen en levenservaring, nao 50 jaor in eine aovend vloeibaar gemaak…
Organisatoren, gefeliciteerd met dit fraaie resultaat!

Han Geusgens

-=-=-=-=-=--=

Leef lui,

Wat un hartverwerremende reünie waor dit!
Veer höbbe der vaan genote en hiel  väöl daank en compleminte oan de organisatore en eederein dee doaraon  heet  bijgedrage.

René en Lilian Castermans

-=-=-=-=-=--=

FAN-TAS-TIES, bedaank aon dee ploog en eederein dee gekome is! In 2015 gewoen unne borrel, um ut bei te hawwe.

En sorry voor mijn brakke mestreechs.

Harry/Haarie

-=-=-=-=-=--=

Herman, bedaank!
Herman, bedaank!
Herman, Herman, Herman bedaank!

Rudi, bedaank!
Rudi, bedaank!
Rudi, Rudi, Rudi bedaank!
....en de andere aoch, meh iech blijf neet aon de gaank....(verrek, dat rijmp)

Mart

-=-=-=-=-=--=

Höb ich nog vergeten de wèrreker "achter de schermen" of lever "achter zie sjerm" in mien opsomming te neume, want Veldeke64 is 't monument dat steit es 't gedinkteike op 't veld vaan de slaag bij Waterloo, 't monument op de Dam, de Arc de Triomphe of de Brandenburger Tor, 't symbool boe veer us op kinne riechte en boe veer us same kinne vinde.

Huub Philippens

-=-=-=-=-=--=

Leef luij,

’n Groete merci (jèh, zoe hèt dat allewijl in de moderne Mestreechse spraok) veur de geweldige reünie (oetgesproke mèt de klemtoen op de u en daan e bitsje trekketig) vaan aofgelope vrijdag 10.10.14 in ’t Spaons Gouvernemint (dat blijf iech toch mèr zègke). Iech neum gein naome vaan de organisatore, want ie totste ’t wèts höbste al iemes vergete. En dat zow inch toch neet op me gewete wèlle höbbe. ’t Waors ouch dao veur zoe geweldig umtot iech eigelijk gei rech vaan spreke of zellefs mer koume had, want iech bin vaan HBS-B 1965. Mè iech dink tot Herman en zien kammeraote gedach höbbe tot iech al zoe dèks waor blieve plekke, tot iech noe toch eindelek debij moch blieve. Oeteindelijk höb iech toch drie jaar bijj de mieste van uuch in de klas gezete. En dat kos iech merreke, want ich kinde nog ederein.

En iech höb ’t gewete; wee de poort vaan de Wolwaog tow heet gedoon wèt iech neet, mè ’t waors hiel laat (of liever gezag: nogal erreg vreug) en dat waors ’t d’n daag dao nao ouch. Iech höb miech good geammezeerd en daan bedink iech miech tot iech nog garoet neet mèt ederein höb kinne spreke. ’t Kump mesjiens nog ’ns?

Groete daank en iech hoop tot ’ne volgende kier!

Salut en compleminte,

Guus

-=-=-=-=-=--=

Beste vrienden,

Ik wil graag nog even terugkomen op vrijdagavond.
De bijeenkomst was een groot succes, chapeau!
Ik heb enorm genoten.
Aldoor hoorde je: ‘Wètste nog wie veer……………’  En dan kwam weer een sappig verhaal, waar we verschrikkelijk om moesten lachen.
Ontroerend vond ik het ook.
Veel van de mannen die ik vrijdagavond weerzag had ik in de zomer van 1964 voor het laatst de hand geschud,  we gingen uitelkaar om onze dromen waar te maken.
Dankzij dit initiatief konden we 50 jaar later van elkaar horen en ook lezen in het ‘snoetsebook’ wat ervan terecht is gekomen.
Werkelijk fantastisch.
Hulde en dank aan  alle mensen die aan de organisatie van deze geweldige avond hebben bijgedragen.

Hopelijk tot een volgende keer.

Met vriendelijke groet,
Gerry de la Haye.

-=-=-=-=-=--=

Hoi allemaal,

Ik schrijf maar in het Nederlands want bij Maastrichts moet ik bij elk woord den dictionaire raadplegen en dat duurt me te lang. Ik vond het reuze gezellig jullie allemaal terug te hebben gezien. Wel wat ouder en gerimpeld maar toch nog herkenbaar ( sommigen althans). Heb leuke gesprekken gehad. Dank aan de organisatie. Op naar de volgende reünie over 50 jaar. 

Peter dumoulin

-=-=-=-=-=--=

Heren,

“Een geweldige historische gebeurtenis in ons leven”.
Aldus Twan Budé op een “benkelek momint” in de vroege ochtend van elf oktober op het Slevrouweplein.
Het was weer als in de nanacht van een eindexamenfeest. Alleen het was nu te kil om nog in het Jekerbad te gaan zwemmen.
Budé Twan waarschuwde in het begin van de avond, toen we qua gesprek al de diepte in gingen alsof er geen halve eeuw was verstreken, dat alles wat er na half elf tussen ons zou worden gedeeld, genadeloos in de kalkput van het geheugen zou gaan verdwijnen.
Geen probleem, bij anderen verdwijnt ook het een en ander in de nevelen van de ethanol ( C2H6O).
Hoe het ook zij, het was een geweldige avond. Nagenoeg niemand was een spat veranderd, al moet ik toegeven dat zoveel passie en toepasselijke emotie bij Herman mij ook wel heeft verrast. Zoals ook overigens de redenaarskwaliteiten van Jules en Mart.
Iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt en in de toekomst in het smoelenboek en de website blijft investeren, wil ik graag heel hartelijk bedanken voor de “geweldige historische gebeurtenis”.
Ik stel voor dat we de tiende van de tiende jaarlijks vasthouden. Niet direct om in 2015 al weer een reünie te houden, maar om voor wie dat wil een trefpunt te creëren op basis van een afspraak. Ik maak zoiets elk jaar mee met een vriendenclub van Maastrichtenaren uit Amsterdam. Op de vrijdag die het dichtst bij 14 september (bevrijdingsdag van Maastricht) ligt gaat wie kan op een afgesproken moment naar de Bóbbel. Soms is het druk, soms wat minder, maar altijd oergezellig. Vaak zijn de partners er ook nog bij. Zoiets bijvoorbeeld, maar dan op ten/ten en op een geschikte plek.
Graag ben ik bereid om mee te werken aan een programma voorafgaande aan het natte deel van de dag. Licht, educatief, cultureel? Ik heb jaren in het stadhuis gewerkt dat nu een renovatie ondergaat. Een rondleiding met deskundige toelichting is zo geregeld. Een architectuurwandeling in de stad waar een interessante spanning ontstaat tussen de monumentaliteit en nieuwbouw? Een operarepetitie met lunch in de prachtige ruimte van Opera Zuid? Bezoek backstage van het theater aan het Vrijthof? De renovatie van de vestingwerken toegelicht door Jos Notermans? Wijnbouw in de Apostelhoeve in oktober? De nieuwe huisvestingsplannen van Filmhuis Lumière? De ombouw van de Encigroeve tot recreatiegebied? Zelfs voor wie nooit uit Maastricht is weggeweest weet ik zeker dat er iets te zien valt.
Het is nog wat vroeg voor een antwoord, maar we komen erop terug als de signalen daartoe aanleiding geven.

Hartelijk groetend,

Jean Jacobs

Ps: Wie was toch die man met die zwarte flambard die halverwege de avond binnen kwam?

-=-=-=-=-=--=

Wat moot iech noe nog zègge ? Ich höb aw vrun gezeen,en `t waors geweldig. Daank aon eeder dee dat meugelijk maakde , mè toch deen eine speciaal.
Jos

-=-=-=-=-=--=

Beste reünisten,

Hoewel ik alleen op de vrijdagavond aanwezig kon zijn, vond ik de bijeenkomst dusdanig geslaagd dwz ontspannen en vol humor, dat ik het idee van Jean om rond de 10e van de 10e een jaarlijks trefpunt te organiseren volledig onderschrijf met die kanttekening dat ik hoop dat er bij die momenten meer ‘jonges vaan d’n A-kant’ aanwezig zullen zijn. Ik miste wat “gesprekspartners”: Han Hardy, Ton Akkermans, Wil Knoops, John Houten etc. In dit verband is het daarom ook verstandig diegenen die niet aanwezig waren enigszins verslag te doen van deze reünie waarbij beelden vaak meer indruk maken dan woorden.

Wie weet...

groet,

Jo Voorst

NB Iech dach dat iech d’n jongste waor: m’n diploma en iech moos nog 17 weure...

-=-=-=-=-=--=

Af en toe was het net alsof ik in een oude (zwart-wit) film rondliep, afgelopen Vrijdag - misschien wel omdat ik ook veel door de lens van mijn camera heb gekeken.
Maar in gesprekken met jullie dan ook weer heel actueel.
Het was een spannende en mooie ervaring, waarvoor veel dank aan Herman, Rudi, Hans en Arnaud voor het initiatief en voor de organisatie! En alle anderen die meegewerkt hebben!
Jules en Mart hebben me gered met het smoelenboek en het gedinkbook: daardoor kwamen langzaam maar zeker de herinneringen weer uit het moeras van mijn geheugen opduiken; daarzonder zou ik met grote twijfels het Spaans Gouvernement binnen zijn gegaan (wenn überhaupt...).
Het bezoek aan de Jezuïetenberg op zaterdag vond ik een groot highlight: veel lof voor de bedenker ervan. Ik vermoed dat zelfs weinig Maastrichtenaren weten wat voor uitzonderlijks hier onder de mergel te vinden is - een echte "Geheimtipp". Voor degenen die er niet bij waren is dit de website: http://www.jezuietenberg.nl/ (hoewel die maar weinig details of foto's prijsgeeft).
Het idee van de 10e van de 10e vind ik klasse! Aken is niet ver van Maastricht - ik help graag mee met voorbereiden of het vinden van een locatie (Café Forum op de Pieterstraat?).
Wel graag in combinatie met een uitgebreid treffen om de 5 jaar, waar dan meer mensen kunnen komen (10 jaar vind ik wel erg lang).
Veel groeten,
André Hodemaekers.

-=-=-=-=-=--=

Bèste jónglui,

Iech sleet miech vaan ganze harte aon bei al die veurige mailers wat betröf de gezèllige aovend.
Het ete waos good, d’n draank waos prima, meh de atmosfeer waos manjefiek.
Eine groete merci veur  de organisatoren, meh ouch veur eederein dee derbijj waos.

Iech höb de tiende vaan de tiende alvas veur volgend jaor in miene kalleping gesjreve (eigelijk getiep of moos te mèt al die moderne apparate zègke: gevingerd?). Iech höb ouch e vinkske gezat bij jaorliks herhaole.

Toch nog ein opmerking: de meziek. Stoonte de luidsprekers in Zieland of waore veer zoe geanimeerd in gesprek dat veer de meziek neet hoorte. Iech höb meh ei leedsje gehuurd en dat waos Laila, meh toen waos ’t offisjeel gedeilte al achter de rök.

Met vreuntelike kómpeleminte,

Jo

-=-=-=-=-=--=

Bèste Chris (ik schakel effe over in ‘t Zeeuws...),

Zoals ik al eerder meldde in de rubriek “D’n daag zellef: TenTen!” van ons GedinkBook2014:
“D’r is hééél veel goed gegaan, ‘n paar zaken konden beter en – ja eerlijk is eerlijk – er ging ook wel iets mis”.
Tot deze laatste categorie hoort zeer zeker de geluidsinstallatie in Grand Café Soiron. En daarvoor had onze Lewie mij nog wel gewaarschuwd! Maar ja ...
Hiervoor mijn oprechte excuses en ‘t zal ‘n volgende keer niet meer gebeuren: Dan kunnen jullie elkaar niet meer verstaan en Arnoaud wel (want ‘n microfoon + goede geluidsinstallatie werd ook gemist!).

Groet,
Benno

-=-=-=-=-=--=

Hoi Benno, tja... ik heb zelf een geluidsinstallatie (heb ik in Grand Café Maastricht Soiron al eens gebruikt).
Ik gebruik hem bij mijn optredens (accordeon) en heb ook een draadloze microfoon erbij.
Het is geen echt goede geluidsinstallatie, maar geschikt genoeg, zeker voor het gesproken woord.
Dus op zaterdag 10-10-2015 kun je gerust een beroep op mij doen.

Louis

P.S. Er waren meer mensen die aan mij gevraagd hebben: “Höbste d’ne moneka neet bij d’ch”?” dan
aan Jos Kamp gevraagd hebben: “Höbste d’ne cello neet bij d’ch?” Knipogende emoticon.
Ik heb hun allemaal verteld dat ik eerder op die dan nog een mailtje van Herman had gekregen dat
ik de accordeon niet hoefde mee te nemen (en daardoor was ook mijn geluidsinstallatie niet aanwezig Bedroefde emoticon.
zie ook: klik hier (Bookmeker)